Որոնում

Վերադառնալ Բոլոր Հայտարարությունները Գառնառիճի Միջնակարգ Դպրոց Գառնառիճի Միջնակարգ Դպրոց / Հայտարարություններ

մրցույթ՝ դասվարի, ինֆորմատիկայի, կերպարվեստի ուսուցչի թափուր տեղի համար2018-02-09 17:15:07

Հայտարարվում է մրցույթ՝ ՀՀ Շիրակի մարզի <<Գառնառիճի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի դասվարի, ինֆորմատիկայի, կերպարվեստի ուսուցչի թափուր տեղի համար: Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է՝ ըստ դասաբաշխման: Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր՝ ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի: Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝ 1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին հավակնում է (Ձև 1), 2. Փաստաթուղթ (դիպլոմ)՝ <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ, 3. Անձնագրի պատճենը, 4. Ինքնակենսագրություն (Ձև 4) 5. Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության դեպքում), 6. Մեկ լուսանկար՝ 3×4 չափի, 7. Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունք 8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ: Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ: Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև 2018թ-ի փետրվարի 20-ը ներառյալ , ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից 15:00-ն, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից: Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի՝ ըստ կարգի: Մրցույթը տեղի կունենա 2018թ-ի փետրվարի 23-ին՝ ժամը 12:00-ին Շիրակի մարզի Գառնառիճի միջնակարգ դպրոցում. հասցեն՝ գյուղ Գառնառիճ, 7-րդ փողոց, 1-ին փակուղի, շենք 3: Տեղեկությունների համար զանգահարել՝ (093) 00-55-79 հեռախոսահամարով:


Դպրոցականների ուղևորափոխադրում2018-02-09 17:13:03

<<Գառնառիճի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է սեփական տրանսպորտային միջոցով թվով 3 դպրոցականների ուղևորափոխադրում Եղնաջուր-Գառնառիճ-Եղնաջուր երթուղով: Գինը պայմանագրային:


Բոլոր Հայտարարությունները

Divider
Էլեկտրոնային Հայաստան © ®