Հայաստանի Գործարար Տեղեկատու
ի,
ի,
Քաղաքային Ուսումնասիրությունների Կենտրոն
Շիրակի Մարզ, Գյումրի, 3105, Գայի փող. 12
Քաղաքացիական Գիտակցություն
Երևան, 0009, Զարուբյան փող․ 12/1
Քաղաքացիական Զարթոնք
Արմավիրի Մարզ, գ․ Լեռնագոգ, 1006, Արամ Խաչատրյան փող․ 24
Քաղաքացիական Նախաձեռնությունների Կենտրոն
Շիրակի Մարզ, Գյումրի, 3104, Շահումյան փող. 188ա/101
Քայլ առ Քայլ Բարեգործական Հիմնադրամ
Երևան, 0033, Գյուլբենկյան փող․ 31, բն. 20
Քարավան-88 Բարեգործական ՀԿ
Երևան, 0028, Քեռու փող. 50
Որոնման Չափանիշներ
Այբբենական - Ք
Ընդլայնված Որոնում

Գտնվելու Վայր

Այբբենական Ցանկ