Search

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Supreme Court of NKR
Judicial Power of NKR Category: Judicial Power of NKR
Nagorno-Karabakh, Stepanakert (Capital), 42 Azatamartikneri Ave. Address: Nagorno-Karabakh, Stepanakert (Capital), 42 Azatamartikneri Ave.
(37447) - 943778 (37447) - 943778
Court of Appeal of NKR
Judicial Power of NKR Category: Judicial Power of NKR
Nagorno-Karabakh, Stepanakert (Capital), 40 David Bek St. Address: Nagorno-Karabakh, Stepanakert (Capital), 40 David Bek St.
(37447) - 975151 (37447) - 975151
Court of General Jurisdiction of NKR
Judicial Power of NKR Category: Judicial Power of NKR
Nagorno-Karabakh, Stepanakert (Capital), 42 Azatamartikneri Ave. Address: Nagorno-Karabakh, Stepanakert (Capital), 42 Azatamartikneri Ave.
(37447) - 944675 (37447) - 944675
Judicial Department of NKR
Judicial Power of NKR Category: Judicial Power of NKR
Nagorno-Karabakh, Stepanakert (Capital), 42 Azatamartikneri Ave. Address: Nagorno-Karabakh, Stepanakert (Capital), 42 Azatamartikneri Ave.
(37447) - 949597 (37447) - 949597Divider
Electronic Armenia © ®